• Samenstelling Bestuur

  Hieronder treft u de samenstelling van het bestuur aan.
  Naast een algemene verantwoordelijkheid voor het besturen van RCD is ieder bestuurslid ook specifiek verantwoordelijk voor een aantal commissies en onderwerpen.

   Bestuur RCD      
   Voorzitter Michael Laros voorzitter@rksvrcd.nl    T 06-51121357
   Secretaris Vacant secretaris@rksvrcd.nl  
   Penningmeester Jacquot Odijk penningmeester@rksvrcd.nl    T 06-17506768
   Vice voorzitter Jeroen Visser jeugdsecretaris@rksvrcd.nl    T 06-22094961
   Bestuurslid Louis Laros llaros@vvcs.nl    T 06-22457763
   Bestuurslid Vacant    
   Bestuurslid Arnoud Haagsma arnoud.haagsma@rksvrcd.nl    T 06-18810929
   Bestuurslid Herman Odijk herman.odijk@upcmail.nl    T 06-24929010

   

  TAAKVERDELING/AANSPREEKPERSOON

  Michael Laros:
  Barcommissie

  Jacquot Odijk:
  Financiƫle commissie

  Louis Laros:
  Technische Commissie senioren

  Jeroen Visser:
  Jeugdvoorzitter, Wedstrijdsecretaris jeugd, Jeugdzaken

  Vacant:
  Tenniscommissie

  Arnoud Haagsma:
  Seniorencommissie, Biljartcommissie, Sleutelbeheer en Contact gemeente

  Herman Odijk:
  Sponsorcommissie en Algemene Zaken